Õppetöö korraldus

Alates 8. märtsist  korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:
– koolimajas toimuvad individuaalsed kontakttunnid kui pole kokku lepitud teisiti;
– solfedžotunnid toimuvad veebis;
– rühmatundide õppematerjalid ja õpiülesanded antakse distantsilt. Vastavalt vajadusele kutsub õpetaja individuaalselt konsultatsiooni.
Eelklassi-, ansambli-, koori-, orkestri- ja kapellitunde ei toimu.
Küsimuste korral pöörduge erialaõpetaja või direktori poole.