Õppetöö korraldus alates 8. märtsist

Õppetöö korraldus Alates 8. märtsist  korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:– koolimajas toimuvad individuaalsed kontakttunnid kui pole kokku lepitud teisiti;- solfedžotunnid toimuvad veebis;– rühmatundide õppematerjalid ja õpiülesanded antakse...