Õppetöö korraldus alates 8. märtsist

Õppetöö korraldus Alates 8. märtsist  korraldatakse Põlva Muusikakoolis õppetöö järgmiselt:– koolimajas toimuvad individuaalsed kontakttunnid kui pole kokku lepitud teisiti;- solfedžotunnid toimuvad veebis;– rühmatundide õppematerjalid ja õpiülesanded antakse...

Tubli tulemus pianistide konkursil

Ago Russaku nim XXIII noorte pianistide konkursil saavutas Jako Tamberg oma vanusegrupis III koha.Jako klaveriõpetaja on Raina Urb. Konkurss toimus 13. – 18. detsembrini Tartu I Muusikakoolis. Traditsiooniks saanud võistluspäev Tartu I Muusikakoolis ning...