Hoolekogu tööplaanid

Hoolekogu tööplaan õppeaastal 2020/2021

September 2020
 Tagasivaade õppeaastale 2019/2020; muusikakooli eelarveprojekti arutelu ja täiendusettepanekute tegemine

Jaanuar / veebruar 2021
 
Arengukava  lugemine, täiendamine ja kinnitamiseks esitamine

Juuni 2021
Õppeaasta kokkuvõte ja õpetajate esitamine tunnustamiseks

 

 

Hoolekogu tööplaan 2018/2019

September 2018: Tagasivaade õppeaastale 2017/2018; muusikakooli eelarveprojekti arutelu ja täiendusettepanekute tegemine
Oktoober 2018: Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine; õppeaasta 2018/2019 tööplaani koostamine
Jaanuar / veebruar 2019:  Arengukava 1. lugemine ja täiendamine
Märts / aprill 2019: Arengukava 2. lugemine ja kinnitamiseks esitamine
Juuni 2019: Õppeaasta kokkuvõte ja õpetajate esitamine tunnustamiseks

Hoolekogu tööplaan õppeaastal 2017/2018

September 2017: hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. Hoolekogu ülesanded ja töökord
Detsember 2017: Tagasivaade möödunud õppeaastale. 2018. aasta eelarve tutvustamine ja täiendusettepanekute tegemine. 
e-koosolek detsember 2017: Hoolekogu moodustamise kord
Jaanuar-veebruar 2018: kooli kodukorra arutelu ja kinnitamine
Mai-juuni 2018: õppeaasta kokkuvõte, õpetajate tunnustamine

Hoolekogu tööplaan õppeaastal 2016/2017

September 2016: Muusikakooli eelarve täiendusettepanekute läbivaatamine 
Oktoober 2016: Haldusreformiga seotud muudatused ja ülevaade õpetajate töötasust 
Jaanuar 2017: Muusikakooli 50. aastapäeva tähistamise planeerimine 
Juuni 2017: Kandidaatide kinnitamine õpetajate tunnustamiseks